Lapin vieraskasvit tunnetuksi ja haltuun -hanke

Lupiini on yksi Lapin haitallisimmista vieraslajeista.

Lapin kylien maaseutumaiseman säilyttämistä ja suojelua haitallisia vieraslajeja torjumalla
 

Vieraslajeilla tarkoitetaan alueen ympäristöön kuulumattomia lajeja, jotka ovat ihmisen myötävaikutuksesta levinneet uusiin elinympäristöihin ja runsastuneet sopeutuessaan alueen kasvu- ja elinoloihin. Vieraskasvilajit valtaavat elintilaa luontaisilta kasvilajeilta ja levitessään ne heikentävät ja uhkaavat luonnon monimuotoisuutta. Vieraskasvit alentavat kiinteistöjen arvoja, heikentävät virkistysalueiden käyttöä ja aiheuttavat tuotantotappioita. Vieraskasvien leviämisellä voi olla myös terveydellisiä, sosiaalisia, taloudellisia ja eettisiä haittavaikutuksia. Ilmaston lämmetessä vieraskasvit leviävät yhä pohjoisemmas. Viime vuosina vieraskasvien leviämisestä on tehty havaintoja eri puolilla Lappia, ja hälyttäviä esiintymiä on havaittu jo Rovaniemen korkeudella. Haitallisimmat vieraskasvit Lapissa ovat lupiini, jättipalsami, etelänruttojuuri, jättiputki ja kurtturuusu.

Lapin maa‐ ja kotitalousnaiset toteuttaa Lapin maakunnassa Lapin vieraskasvit tunnetuksi ja haltuun ‐hankkeen, jolla edistetään alueen kylien maaseutumaiseman säilyttämistä ja suojelua.
 
Hankkeen tavoitteena on ennallistaa ja kohentaa Lapin kylien ja maaseutumaiseman kulttuuri‐ ja luonnonperintöä torjumalla luonnolle haitallisten vieraslajien leviäminen maisemaan. Hankkeella kehitetään kylien ja niiden maaseutumaiseman luonnonarvoiltaan merkittävien alueiden kulttuuri‐ ja luonnonperinnön säilyttämistä ja ennallistamista toteuttamalla vieraslajien torjuntaa yhdessä ja yhteistyössä kuntien, kylien asukkaiden ja alueen oppilaitosten kanssa. Hanke tarjoaa apuja ja neuvoja mm. vieraskasvien tunnistukseen, torjuntasuunnitelmiin, torjuntatalkoisiin, vieraskasvijätteen oikeaoppiseen hävittämiseen sekä tiedottamiseen. Ota rohkeasti yhteyttä!
 
Hankkeella pyritään tavoittamaan mahdollisimman moni lappilainen, mutta erityisesti maaseutualueiden asukkaita ja maaseutualueilla toimivia yhdistyksiä. Jokaisella lappilaisella on vastuu oman asuinympäristönsä suojelemisesta, vastuu vieraslajeista kuuluu siis meille kaikille! Vieraslajien leviämisen ehkäisemisessä asukkaat ja julkiset toimijat ovat tämän päivän vastuunkantajia. Hankkeen toimintaa mukaan ovat tervetulleita kaikki vieraslajeista ja niiden torjunnasta kiinnostuneet lappilaiset ja hankkeen toiminta hyödyttää kaikkia Lapin maakunnan asukkaita, yrityksiä ja organisaatioita.
 
Tässä video, joka on kuvattu hankkeessa. Alta löydät hankkeessa koottua infomateriaalia, jota saa mieluusti hyödyntää ja tulostaa esimerkiksi esitteitä.
 
Hanketiedot:
Aikataulu: 1.1.2020 - 31.12.2021
Kohdealue: Lappi
Hallinnoija: Lapin Maa- ja kotitalousnaiset ry
Rahoittaja: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020, 7.6 kulttuuri ja luonnon perintö.
 
Lisätietoja vieraslajeista:


Jaa

Hanketoimijat