Vieraskasvijäteastiat torjunnan työkaluna Lapissa

Lapin Maa- ja kotitalousnaisten Lapin vieraskasvit tunnetuksi ja haltuun -hanke sekä Pidä Lappi Siistinä ry kokeilivat kesällä 2020 Keminmaassa ja Toniossa vieraskasvijätteelle tarkoitettuja jäteastioita. Astiat saivat paljon positiivista huomiota niin paikallisesti kuin valtakunnallisestikin. Myös paikalliset asukkaat pitivät astioista ja niihin kertyikin hyvin vieraskasvijätettä.

 

Tänä kesänä 2021 toimintaa pyritään laajentamaan muuallekin Lappiin ja kiinnostusta on ollut aina Kemistä Inariin saakka. Pidimme kuntatoimijoille 13.4. etätilaisuuden (video alla), jossa kerroimme toiminnasta. Lisäksi paikalla oli mm. valtakunnallisen VieKas LIFE -hankkeen vieraslajiasiantuntija Markus Seppälä kertomassa valtakunnallisesta vieraslajitilanteesta. 

Lisää tietoa jäteasitioista ja apua jäteastiatoiminnan käynnistämiseen saa 

Lapin vieraskasvit tunnetuksi ja haltuun -hankkeen projektikoordinaattorilta

Johanna Konttila, johanna.konttila@maajakotitalousnaiset.fi, p. 050 514 6151

tai 

Miia Palovaara, miia.palovaara@pidalappisiistina.fi, p. 0400 665 544

 

Lisäksi lista käytössä olevista astioista löytyy Pidä Lappi Siistinä ry:n kotisivuilta www.pidalappisiistina.fi/vieraslajitoiminta

 

 

Jaa