Terveyttä edistävät välipalat koulujen ja kotien yhteistyönä

Kasvikset ovat tärkeä osa terveyttä edistäviä välipaloja ja kouluruokaa.
Projektin tavoitteena on tuottaa ruokakasvatukseen hyviä, juurtuvia käytäntöjä ja toimintamalleja, joilla edistetään sitä, että oppilaat nauttivat terveyttä edistäviä välipaloja ja lisäävät kasvisten käyttöä osana kouluateriaa ja välipaloja niin koulussa kuin kotonakin. Lisäksi tavoitteena on kouluruokailun hyödyntämistä monialaisena oppimiskokemuksena. 
 
Projektissa hyödynnetään muun muassa aistilähtöisen ruokakasvatuksen menetelmiä ja huomioidaan aikaisemmissa hankkeissa toteutetut toimintamallit ja aineistot.
 
Hankkeen ohjausryhmässä ovat edustajat maa- ja metsätalousministeriöstä,  opetushallituksesta, valtion ravitsemusneuvottelukunnasta, Ruokatieto ry:stä ja Suomen Vanhempainliitosta.  
 
Hankkeen toimintamalleja testataan, jatkokehitetään ja juurrutetaan eri puolella Suomea ala- ja yläkouluissa kevään 2018 aikana. Tavoitteena on toteuttaa hanke 40 koulussa.
 
Hankkeen raportti valmistuu toukokuussa 2018 ja julkaistaan silloin tällä sivulla.
 
 

Linkit
 

Projektia rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö.


Yhteydenottopyyntö

Jaa

Artikkelit

  • Agentti

    Agentti on vertaistoimija, joka kannustaa viisaisiin ruokavalintoihin.